Aktivní účast na konferenci

Dodržte, prosím, tento vzor: (tj. napište stejně):

Název sdělení, Autoři (Jméno, Příjmení – bez titulů) Pracoviště, sdělení (ústní, poster), Požadovaný čas.

Vliv Dopplerovského měření na délku gravidity. Jan Novák, Karel Novák, Květa Nováková (Gynpor.odd., Nemocnice Olšany), ústní sdělení, 10 min

Deadline 20.prosince 2021, po tomto termínu pravděpodobně Vaše přednáška nebude zařazena.

Název sdělení uvedte, prosím, do rubriky POZNÁMKA v přihlašovacím formuláři